Protokół z wyboru oferty na dostawę drążarki do otworów startowych