Protokół z wyboru oferty na dostawę maszyny pomiarowej CNC