Protokół z wyboru oferty na dostawę drutowego centrum erozyjnego