Zaproszenie do składania ofert - maszyna pomiarowa CNC