Zaproszenie do składania ofert - drutowe centrum erozyjne