Projekty Banku Światowego


     W zeszłym roku Firma Prasmet miała zaszczyt uczestniczyć w projekcie Banku Światowego dotyczącym oceny potrzeb i potencjału firm w ramach inteligentnych specjalizacji, procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz Strategii "Europa2020". Wśród paneli odbywających się w ramach tego projektu odnaleźliśmy wiele temetów, które na pewno pomogą nam w dalszym rozwoju naszej firmy. Podczas szeregu spotkań mogliśmy wymieniać doświadczenia z przedstawicielami innych firm. Udało nam się pozyskań wiele cennych informacji, dzięki którym będziemy mogli jeszcze skuteczniej wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów z zakresu elektrodrążenia, usług narzędziowych jak i obróbki plastycznej metali. Na zakończenie projektu otrzymaliśmy Certyfikat uczestnictwa.