Polityka Jakości


Nowa Polityka Jakości na rok 2013...Zarząd Spółki zapewnia, że zarządzanie jakością ma fundamentalne znaczenie dla osiągania celów biznesowych Spółki związanych z wytwarzaniem wyrobów i usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami Klientów.


Celem PRASMET jest terminowe dostarczenie wyrobów i usług przy zachowaniu najwyższej jakości i minimalnym wpływie na środowisko naturalne.


Najważniejszy jest KLIENT, któremu oferujemy:


 • Satysfakcję poprzez powtarzalną wysoką jakość wyrobów i usług

 • Wyroby/ usługi po konkurencyjnych cenach

 • Wytwarzanie wyrobów / usług w procesach nadzorowanych zgodnie z ISO 9001:2008

 • Spełnienie wymagań przepisów prawnych, norm i dyrektyw UE

 • Stałe i partnerskie kontakty oraz doradztwo techniczne


Dla ich spełnienia nasze główne działania kierujemy na:

 • Stałe podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług poprzez doskonalenie technik i technologii wytwarzania

 • Rozwijanie parku maszynowego dla zapewnienia pewności dostaw

 • Zapobieganie niezgodnościom i ciągłe doskonalenie jakości procesów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w rozwiązywanie problemów jakościowych

 • Zmniejszenie i zapobieganie niekorzystnemu wpływowi firmy na środowisko naturalne

 • Poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez ciągłą analizę istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz podejmowanie działań celem ich ograniczenia i wyeliminowania

 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz świadomości, że jakość ma być wyprodukowana a nie może być wynikiem kontroli

 • Partnerską współpracę z Dostawcami spełniającymi nasze wymagania

 • Ciągłe doskonalenie poprzez stosowanie modelu pracy PDCA

 

 

Styczeń 2013

 

 

b